Bảo hiểm

Bảo hiểm Sức khỏe dẫn đầu quyền lợi

TOPCARE là chương trình Bảo hiểm Sức khỏe phi nhân thọ đặc biệt của Tổng công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (Bảo hiểm BSH).

Quyền lợi bảo hiểm

Mức bảo hiểm tối đa lên đến 100 triệu đồng

Phạm vi bảo hiểm

  • Tử vong do tai nạn.
  • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn.
  • Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn.
  • Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật.
  • Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật.
  • Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng tham gia TOPCARE là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam từ 60 ngày tuổi đến 60 tuổi.

Chương trình này đem lại cho khách hàng  cơ hội trải nghiệm Bảo hiểm Sức khỏe với giá rẻ chỉ từ 1.200 đồng/ngày. Áp dụng tại tất cả bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc.

Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm sức khỏe TOPCARE

Chỉ với 1.200          mỗi ngày vẫn có thể bảo hiểm sức khỏe

đồng

Khách hàng có thể chọn thời hạn bảo hiểm 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Tính chất bảo hiểm không bị gián đoạn nếu khách hàng tái tục đúng quy định.

Bước 1: Chọn gói bảo hiểm phù hợp.
Bước 2: Đăng ký, xác nhận và thanh toán.
Bước 3: Nhận qua Email và đường bưu điện.

Gói Vàng: Bảo hiểm đến 30 triệu đồng.
Gói Bạch kim: Bảo hiểm đến 50 triệu đồng.
Gói Kim cương: Bảo hiểm đến 100 triệu đồng.

Đăng ký mua Online dễ dàng

Có 3 gói bảo hiểm để lựa chọn

Thời hạn bảo hiểm linh động

Bảo hiểm quá dễ ai cũng có thể mua

GÓI VÀNG
Thời hạn 03 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi120.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi104.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi180.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi392.000 đ
61 đến 65 tuổi520.000 đ

GÓI BẠCH KIM
Thời hạn 03 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi184.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi160.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi297.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi655.000 đ
61 đến 65 tuổi876.000 đ

GÓI KIM CƯƠNG
Thời hạn 03 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi404.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi350.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi592.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi1.440.000 đ
61 đến 65 tuổi1.760.000 đ

MUA NGAY

GÓI VÀNG
Thời hạn 06 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi180.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi156.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi270.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi588.000 đ
61 đến 65 tuổi780.000 đ

GÓI BẠCH KIM
Thời hạn 06 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi276.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi240.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi445.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi983.000 đ
61 đến 65 tuổi1.314.000 đ

GÓI KIM CƯƠNG
Thời hạn 06 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi606.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi525.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi888.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi2.160.000 đ
61 đến 65 tuổi2.640.000 đ

MUA NGAY

GÓI VÀNG
Thời hạn 12 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi300.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi260.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi450.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi980.000 đ
61 đến 65 tuổi1.300.000 đ

GÓI BẠCH KIM
Thời hạn 12 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi460.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi400.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi742.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi1.638.000 đ
61 đến 65 tuổi2.190.000 đ

GÓI KIM CƯƠNG
Thời hạn 12 tháng

Độ tuổi bảo hiểmMức phí
60 ngày đến 14 tuổi1.010.000 đ
15 tuổi đến 44 tuổi875.000 đ
45 tuổi đến 50 tuổi1.480.000 đ
51 tuổi đến 60 tuổi3.600.000 đ
61 đến 65 tuổi4.400.000 đ

MUA NGAY

Quyền lợi tham gia gói Vàng

Số tiền chi trả lên đến 30 triệu đồng
(chia cho thời hạn bảo hiểm)

Mức chi trả Vàng

MUA NGAY

QUYỀN LỢI BẢO HIỂMSỐ TIỀN CHI TRẢ
Tử vong do tai nạn30 triệu đồng
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn30 triệu đồng
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ thương tật với số tiền bảo hiểm)30 triệu đồng
Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật (tối đa 90 ngày/năm)Chi trả chi phí y tế thực tế không quá 200.000 đồng/ngày, tối đa 15.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm
Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật15.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm
Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau, bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền15.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi tham gia gói Bạch kim

Số tiền chi trả lên đến 50 triệu đồng
(chia cho thời hạn bảo hiểm)

Mức chi trả Bạch kim

MUA NGAY

QUYỀN LỢI BẢO HIỂMSỐ TIỀN CHI TRẢ
Tử vong do tai nạn50 triệu đồng
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn50 triệu đồng
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ thương tật với số tiền bảo hiểm)50 triệu đồng
Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật (tối đa 90 ngày/năm)Chi trả chi phí y tế thực tế không quá 300.000 đồng/ngày, tối đa 25.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm
Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật25.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm
Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau, bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền25.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm

Quyền lợi tham gia gói Kim cương

Số tiền chi trả lên đến 100 triệu đồng
(chia cho thời hạn bảo hiểm)

Mức chi trả Kim cương

MUA NGAY

QUYỀN LỢI BẢO HIỂMSỐ TIỀN CHI TRẢ
Tử vong do tai nạn100 triệu đồng
Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn100 triệu đồng
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (Chi trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ thương tật với số tiền bảo hiểm)50 triệu đồng
Chi phí nằm viện do tai nạn và ốm đau bệnh tật (tối đa 90 ngày/năm)Chi trả chi phí y tế thực tế không quá 600.000 đồng/ngày, tối đa 50.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm
Chi phí phẫu thuật do tai nạn và ốm đau bệnh tật50.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm
Trợ cấp trong trường hợp tử vong liên quan đến ốm đau, bệnh tật tại cơ sở y tế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền50.000.000 đồng / thời hạn bảo hiểm

CHỌN MUA BẢO HIỂM SỨC KHỎE

GÓI BẠCH KIM

GÓI KIM CƯƠNG

GÓI VÀNG

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀNG
THỜI HẠN 12 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀNG
THỜI HẠN 06 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE VÀNG
THỜI HẠN 03 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẠCH KIM
THỜI HẠN 06 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẠCH KIM
THỜI HẠN 12 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE BẠCH KIM
THỜI HẠN 03 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE KIM CƯƠNG
THỜI HẠN 06 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE KIM CƯƠNG
THỜI HẠN 12 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin người được bảo hiểm

Thông tin liên hệ

GÓI BẢO HIỂM SỨC KHỎE KIM CƯƠNG
THỜI HẠN 03 THÁNG

Liên hệ ZALO tư vấn

BẢO HIỂM BSH MIỀN NAM

33 Quách Văn Tuấn P12 Tân Bình TPHCM
Email: bshsuckhoe@gmail.com
Hotline: 0965.087978

TOP KIẾM TIỀN ONLINE

Viết Content

Chuẩn SEO

Thiết kế Ad

Dàn dựng Clip

Xây Web Landing

Mở sàn kinh doanh

Tiếp thị liên kết

a

Truyền thông đa kênh

BẢO HIỂM NGAY

Đừng để bất ngờ không hay
trở tay không kịp